लमही नगरपालिका ?४ डिग्री देखि श्र२४ डिग्री सम्म फैलियको छ । यस नगरपालिकाको

अधिकांस भु–भाग ? ४ डीग्री देखि श्र१७ डिग्री भित्र रहेको देखिन्छ । भू स्खलनको दृष्टिकोणले

पनि यस नगरपालिकाको केहि उत्तरीं भू–भाग जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।

तालिका नं. द्द.द्दः लमही नगरको ९लान (स्लोप)

सि.नं.


तह

क्षेत्रफल

-

१६५.६७२

-१०

६४.३५९


१०-१७


५६.६९१
१७-२४


५३.०४६२४-४४


३६.०८१जम्मा


३७५.८४९